Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da düzenlenen "Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu'nda yaptığı konuşmaya, Türkiye'de demokrasi ve adaletin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığı sempozyumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı.

Kasapoğlu, ülkeler için adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve devletin işleyişinin toplumun huzur ve güvenliğinin temini için şart olduğuna vurgu yaptı.

"Bu böyle olduğu içindir ki hukukun üstünlüğü yasalarla teminat altına alınır. Toplumsal hayatta hakkın, hukukun kamilen korunması ve adaletin tam olarak tesis edilmesi öncelikle bireylerin hukuku gözetmesiyle mümkündür." 

Sempozyumun teması "Hak Arama Kültürü"ne dikkati çeken Kasapoğlu, hukukun gerçek anlamda ancak toplum tarafından yaşatılabileceğini kaydetti.

Fotoğraf: AA

Kasapoğlu, anayasada ve kanun metinlerinde teminat altına alınan bütün hükümlerin ancak toplum hayatında karşılık bulduğu zaman kıymet ve gerçeklik kazanabileceğini dile getirdi.

"Kanunlar, hukuku teoriden pratiğe taşır, o hükümlere ruhunu veren ise toplumsal hassasiyetlerdir. Tarih boyunca adaleti tesis etme yolunda elde edilen her kazanımın ardından insanların haklarını aramak üzere başlattığı mücadelelerin bulunduğunu görüyoruz. Hukukun büyük ölçüde bu hak arama mücadelelerinden güç alarak etkinlik ve yerleşiklik kazandığını söylersek hata etmiş olmayız. Bireylerin hak arama kültürüne sahip olması ve bu hassasiyeti yaşatması bu yüzden çok değerlidir."

"Hukuk kendini yenilemelidir"

Kasapoğlu, hak arama kültürünün hukuku sadece koruyup yaşatmakla kalmadığını, ona dinamizm de kazandırdığını ifade etti.

"Yeni şartlar, yeni gelişmeler ve değişimlere göre hukuk da sürekli olarak kendini yenilemelidir. Bu yenilenmeyi sağlayacak olan da yine toplumun hukukla, haklar ve özgürlüklerle ilgili talepleridir. Dinamizm deyince doğaldır ki aklımıza hemen gençler geliyor. Toplumumuzun geleceği için gençlerimizin bilinçli bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bir toplumu kazandığı değerler ile birlikte geleceğe taşıyacak olan genç nesilleridir. Hak arayan, hakkını koruyan, hukuku gözeten gençler, sağlıklı bir toplum hayatı için en önemli kazanımımızdır." 

Fotoğraf: AA

Kasapoğlu, hak arama kültürünün yaşatılması ve toplumda yaygınlaştırılması adına herkese büyük görevler düştüğünü aktardı.

"Hükümet, bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya, bu konuda etkin ve sürekliliği olan çalışmalar yürütmelidir." 

Kasapoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmalarını çok önemsediğini, son yıllarda daha fazla telaffuz edilmeye başlanan "ombudsmanlık" kavramının toplumun gündeminde yer bulmasında KDK'nin payının büyük olduğunu belirtti.

"Ombudsmanlık, hak arama kültürü içinde çok temel bir işleve işaret ediyor ve anlam kazandırıyor. Türkiye'de kamu denetçiliğinin kurumsallaşması, hak arama kültüründe çok önemli bir atılım olmuştur. KDK, kurulduğu günden bu yana attığı adımlarla hak arama kültürünün toplumun her kesimince benimsenmesi yolunda çok değerli kazanımlar sağlamıştır. Uygulamaları ile kamu düzeni içinde eksik kalan ya da yeterince iyi işlemeyen birçok olumsuzluğun giderildiğine bizzat şahidim."

Hak arama kültürünün yaşaması ve yaygınlaşması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hak arama kültürünün yaşaması ve yaygınlaşması adına bütün kamu kurumlarının üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini belirtti.

"Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerde bu konuda büyük hassasiyet gösteriyoruz." 

Kasapoğlu, gençlerin bilgili, donanımlı, analitik kabiliyetleri yüksek, sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

"Bütün bu meziyetlerin doğrulukla, dürüstlükle, hakkaniyetle, ahlakla ve vicdanla bir arada düşünülmesi gerektiği de malumunuzdur. Bu noktada hak ve hukuk kavramlarının gençlerimizin hissiyatında en doğru şekilde anlam kazanması ve kalıcı hale gelerek sağlam bir bilince dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlık olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde zaten onlarla birlikteyiz. Gençlere yönelik bütün faaliyetlerimizi özellikle gençlerimizle birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz."

Fotoğraf: AA

Kasapoğlu, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi ve kendilerini geliştirmesi için yurt çapında 400'e yaklaşan Gençlik Merkezi ve sayısı 300'e yaklaşan Genç Ofislerin faaliyet halinde olduğuna işaret etti.

"Halen Sosyal Bilimler Akademisi, Değerler Eğitimi, Münazara Ligi, Hayata Değer Kat gibi başlıklar altında gençlerimizi geleceğe daha bilinçli bir şekilde hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışmalar içinde hak arama kültürü konusu önemli yer tutuyor."

"Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde"

Gençlerin hak arama konusunda her geçen gün çok daha bilinçli hale geldiğini kaydeden Kasapoğlu, "Gençlerle birlikte yaşıyor, onların soluduğu havayı soluyor, onların fikirleriyle zenginleşiyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, yakın gelecekten itibaren gençlerin her alandaki başarılarıyla hayata damgalarını vuracaklarını dile getirdi.

"Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye'nin değil, insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir."